Keskustelu

Brödet som symbol och kulturarv

Vårt mest vardagliga livsmedel är mättat med symbolik och värderingar. Brödet har haft en central plats i de flesta kulturer i tusentals år, i seder som är knutna till både vardag och högtid. Det har också vittnat om åkerbrukarens odlingsmödor, kvinnornas skicklighet som bagare och hela gårdens status. Det här samtalet handlar om brödet i kulturen förr och nu.

#etnologi, #folkloristik, #bröd, #kulturarv

19.11.21 kl 13.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin