Finlandssvenskar mot fascism - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Keskustelu

Finlandssvenskar mot fascism

För 100 år sedan uppmärksammades fascismen för första gången i finlandssvensk press. Fascismen vann både anhängare och motståndare, även i Svenskfinland. Med exempel från bl.a. mellankrigstidens Österbotten får vi höra om hur finlandssvenskar från samhällets olika skikt motarbetade fascismen, som de betraktade som ett hot mot det svenska i Finland.

 

Katso ohjelma täältä.

#historia, #antifascism, #finlandssvenskar

19.11.21 kl 15.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin