Esitys

Flera språk i klassrummet – en fördel för eleverna

Vad är ett socialt hållbart klassrum? Jo, i ett sådant finns välmående elever som når sin fulla potential och en lärare som ger stöd i skolspråket och värdesätter även andra språk som eleverna tar med sig. EU-projektet Listiac jobbar för att lärare ska bli mer medvetna om språken i klassrummen och för att visa hur språkmedvetenheten har en plats i hela skolans verksamhet. Delta i den interaktiva presentationen och bidra med din bild av en språkmedveten lärare!

 

Katso ohjelma täältä.

#skola #språkmedvetenhet #jämlikhet

20.11.21 kl 10.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin