Livepodcast

Från ekonomisk tillväxt till ekologisk ekonomi

Vad är ”ekonomi” egentligen ur ett ekologiskt perspektiv? Vilka är drivkrafterna för att skapa en ekonomi som samspelar med den natur som vi själva är en del av? I paneldiskussionen deltar Magdalena Lindroos, Kaj Löfvik och Maria Österåker som alla sagt upp sig för att skapa ett liv som följer naturens tidsrytmer.

 

Kuva: Maria Ehrnström-Fuentes

#ekonomi, #miljö, #samhälleligförändring

19.11.21 kl 11.45
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin