Esitys

Hiilineutraali laivaliikenne – polttoaineena vety

Miltä kuulostaisi risteily aluksella, jonka moottoreissa poltetaan vetyä? Merenkulku on voimakkaassa murroksessa, ja laivaliikenteelle on asetettu tiukat päästörajoitukset. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan tutkimusta. Tulevaisuuden moottoreita kehitetään nyt. Tule kuulemaan, millainen hanke Vaasan yliopiston tutkijoilla on käynnissä vedyn käytön lisäämiseksi laivaliikenteessä.

#energiatekniikka, #polttoaineet, #laivaliikenne, #hiilineutraalius

20.11.21 kl 14.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin