Esitys

Hotad skola – blomstrande debatt

Skolan har stor betydelse för samhället den finns i. Skolnätet omorganiseras, skolor läggs ner, nya större skolor byggs. Om en skola hotas blir dess betydelse synlig exempelvis via debatten. Vi får höra resultatet av en undersökning av offentlig debatt i dagspress och sociala medier där man tittat på vilken betydelse skolan har, och hur samhället och skolan kunde samverka tydligare.

#skola, #samhälle, #debatt, #delaktighet

19.11.21 kl 15.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin