Esitys

Lapsen paikka huoltoriidassa

Uudistetussa lapsenhuoltolaissa korostetaan aiempaa vahvemmin lapsen oikeutta ilmaista toivomuksensa ja näiden ottamista huomioon. Mielipiteen selvittämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa väliselle suhteelle. Millainen on lapsen asema, kun päätetään hänen huollostaan, asumisestaan tai tapaamisoikeudestaan? Mitä lapsen osallisuus merkitsee näissä asioissa?

 

Kuva: Hannele Tolonen, kuvaaja Linus Lindholm/Helsingin yliopisto

#lapsenoikeusasema, #lapsenhuolto, #perheoikeus

20.11.21 kl 11.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin