Esitys

Österbottens sura jord

Österbotten är känt för sitt flacka landskap och bördiga jordbruksmarker men även för en dålig kvalitet på vattendragen med surt och metallrikt vatten. Detta beror till en stor del på jordmånen som på många ställen består av sur sulfatjord. Här presenteras Yrkeshögskolan Novias forskning om sura sulfatjordar i Österbotten med hjälp av de många bilder som tagits under tio års tid.

 

Katso ohjelma täältä.

#miljöforskning, #sursulfatjord, #kalkbehandling

19.11.21 kl 12.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin