Esitys

Östersjön – najs eller bajs?

Östersjön mår dåligt, men det finns ljuspunkter. Östersjön är ett ungt hav med få växt- och djurarter. Vad innebär övergödningen, klimatförändringen och det att Östersjön sakta håller på att förvandlas till en sjö? Klimatförändringen sker snabbt på våra nordliga breddgrader och därför är det viktigt att jobba för vår framtida havsmiljö med stabila fiskpopulationer.

 

Katso ohjelma täältä.

#salthalt, #värmebölja, #syrefriaområden

19.11.21 kl 16.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin