Paneelikeskustelu

Pidro: ett lekfullt allvarligt kulturarv?

Pidro spelas över stora delar av världen och är speciellt populärt i svensktalande Österbotten. Borde den lekande människan, Homo Ludens, ges ett större utrymme i diskussioner om hållbar samhällsutveckling? Ja, anser paneldeltagarna, som diskuterar frågor som på vilka sätt Pidro utgör ett kulturarv och problematiserar och belyser lekens stora betydelse i samhället – i dået, nuet och framtiden.

 

Katso ohjelma täältä.

#kortspel, #kultur, #lek, #samhälle

19.11.21 kl 17.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin