Haastattelu

INSTÄLLT: Pleppo, Alfred Backa och hiphop – byggstenar i finlandssvenskarnas identitet

Vad betyder populärkulturella fenomen som Pleppo, virala musikproduktioner à la Alfred Backa och inhemsk svenskspråkig hiphop för finlandssvenskarna? Vilken roll spelar rundradiobolaget YLE för den finlandssvenska populärkulturen? Vi hör om politiska och estetiska dimensioner av populärkulturen och hur den bidrar till att konstruera identiteter inom en minoritet.

 

Kuva: Kim Ramstedt, kuvaaja Janne Rentola/SLS

#musikvetenskap, #populärkultur, #minorieteter

20.11.21 kl 14.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin