Esitys

Robotar och teknologi i framtidens vård

Vårt samhälle står inför enorma utmaningar kopplade till social- och hälsovården. Vilka är de specifikt och på vilket sätt kan välfärdsteknologiska lösningar vara till nytta för vården? Kom med och lyssna på en diskussion kring aktuell forskning inom robotik och bilda dig en uppfattning om vilka utmaningar och fördelar som finns med användningen av välfärdsteknologi och robotik i vården.

 

Kuva: Malin Andtfolk ja Linda Nyholm

#teknologi, #robotik, #vård

19.11.21 kl 13.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin