Keskustelu

Så funkar tid i barnlitteraturen

Den teknologiska utvecklingen ger oss en tidsuppfattning där allt ska bli snabbare, effektivare och mer produktivt. Samtidigt påminner klimatrapporterna oss om att vi omedelbart bör byta kurs. Ett samtal utifrån Linda Bondestams och Annika Luthers barn- och ungdomsböcker om konkurrerande sätt att förstå tid: oceanisk tid, tidsskugga, barnets tid, djurens tid, cirkulär tid, djuptid …

#litteraturvetenskap, #barnochungdomslitteratur, #tid

20.11.21 kl 12.30
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin