Paneelikeskustelu

Spela och lära: perspektiv på spelandets mångfald

Spelande är ett stort fritidsintresse bland barn och unga i dag, men spel har även en pedagogisk potential. I paneldiskussionen belyser vi spel och lärande ur olika synvinklar, från utveckling av pedagogiska spel till spel som ungdomskultur samt teamwork och kommunikation i e-sportskontext. Vi diskuterar spel som fenomen ur en forskningssynvinkel men även ur föräldra- och lärarperspektiv.

 

Katso ohjelma täältä.

#spel, #pedagogik, #ungdomskultur, #lärande

19.11.21 kl 12.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin