Keskustelu

Stora ofreden – en österbottnisk tragedi

Den ryska ockupationen av Finland 1713–1721 var verkligen en stor ofred i Österbotten. Den ryska armén tillgrep den brända jordens taktik och österbottningarna fick utstå plundring, våldsdåd och människorov. Ödeläggelsen fick helt andra proportioner än i övriga landskap. Hur drabbades olika delar av Österbotten, vad innebar freden i Nystad 1721 och hur gick återuppbyggnaden till?

#historia, #storaofreden, #krig

20.11.21 kl 11.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin