Haastattelu

Upphovsrätt på nätet – så påverkar EU:s nya direktiv

Internet är i dagens läge fullt av material som laddats upp utan upphovsmannens samtycke. Internetplattformar som Facebook och Youtube kommer i princip att bli tvungna att filtrera bort sådant material från sina sidor när EU:s nya upphovsrättsdirektiv implementerats. Vad innebär det här för internet, för oss användare och för dig som laddar upp egna eller andras skapelser?

#juridik, #immaterialrätt, #internet

19.11.21 kl 14.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin