Haastattelu

Utlandsfinlandssvenskar vid valurnan

Brevröstning och andra speciallösningar har gjort det enklare än någonsin förut att delta i val från utlandet. Svenskspråkiga är kraftigt överrepresenterade bland finländska utlandsmedborgare vilket gör frågan om deras politiska liv särskilt intressant ur ett finlandssvenskt perspektiv. Men hur flitiga väljare är egentligen finlandssvenskarna utomlands? Och vilken betydelse har deras röster?

#statskunskap, #val, #finlandssvenskar

20.11.21 kl 12.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin