Vad gör språåtji i den österbottniska litteraturen? - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Esitys

Vad gör språåtji i den österbottniska litteraturen?

2000-talets österbottniska litteratur är full av dialekt. Vad händer när författare som Peter Sandström, Robert Åsbacka eller Malin Slotte stoppar in dialekt i sina romaner och noveller? Hur kan dialekt användas i dikt? Och hur blir det för läsare från olika platser, när de ställs inför dialekt som omvandlats till skrift?

 

Kuva: Julia Tidigs, kuvaaja Ronja Ruismäki/SLS

 

Katso ohjelma täältä.

#litteraturvetenskap, #dialekt, #österbotten

20.11.21 kl 14.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin