Esitys

Vikten av hälsokunskap för stora och små

Hälsokunskapens betydelse syns i de samhällsutmaningar och folkhälsoproblem vi ser i dag. Åbo Akademi utbildar hälsovetare och lärare i hälsokunskap, och pågående forskningsprojekt fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till exempelvis elever i lärmiljöer. Alla ska ha likvärdiga möjligheter att ta hand om sig själva och varandra ̶ en förutsättning för ett hållbart samhälle.

 

Katso ohjelma täältä.

#hälsokunskap, #folkhälsa, #hållbarhet

20.11.21 kl 12.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin