Keskustelu

INSTÄLLT: Zoomklassrummet – distansskolan ur elevernas perspektiv

Vi tar avstamp i en studie om hybrida lärstigar med utgångspunkt i de erfarenheter som distansskolan under pandemin gav upphov till under våren 2020. Hur påverkar teknologin relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och läraren? Vem blir sedd och hörd? Vår studie visar att eleverna önskar mera interaktion under distanslektionerna och vi vill belysa de här frågorna i vår diskussion.

#distansundervisning, #coronaviruspandemi, #teknologi, #skola, #relationer

20.11.21 kl 10.00
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin