Teemat - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Teemat

Tiedekarnevaalin yleisteemat ovat kestävä kehitys ja Pohjanmaa.

Lue lisää tapahtuman ohjelmasta avaamalla alla olevat linkit.