Presentation

Det goda åldrandet i framtidens Österbotten

Ett gott åldrande handlar bland annat om att känna sig delaktig och inkluderad i samhället. Det handlar om hälsa och välbefinnande, om att inte känna sig ensam och om tillit till den social- och hälsovårdsservice som finns tillgänglig. Presentationen tar upp hinder och möjligheter för ett gott åldrande i vår region och vilka olika förändringar som skett i det goda åldrandet under senare år.

#åldrande, #hälsa, #välbefinnande, #samhälle

19.11.21 kl 14.30