Presentation

Koll på orden: ordförrådet hos tvåspråkiga barn

Många finländska barn växer upp i en hemmiljö där det pratas både svenska och finska. En tvåspråkig uppväxt har många fördelar, men samtidigt vet vi förhållandevis lite om hur den tidiga språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn skiljer sig från den hos enspråkiga. Hur ser den tidiga utvecklingen av ordförrådet ut hos tvåspråkiga, har språkmiljön någon betydelse för ordförrådets storlek?

#tvåspråkighet, #ordförråd, #språkmiljö, #utveckling

19.11.21 kl 15.30
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin