La forza delle stelle – att forska i barockmusik - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Presentation

La forza delle stelle – att forska i barockmusik

Hur kan man studera känslotillstånd i musiken via till exempel textanalys och rörelsearbete? Under läsåret 2020–2021 gjorde barockmusikutbildningarna vid Novia ett gemensamt konstnärligt forskningsprojekt kring Alessandro Stradellas serenata La forza delle stelle. Förutom det traditionella, musik och sceniskt arbete, jobbade projektet med andning, text och rörelse.

 

Se programmet här.

#barock, #konstnärligtforskningsprojekt, #känslor

20.11.21 kl 11.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin