Lojalitet och samarbete – grunden för många avtal - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Presentation

Lojalitet och samarbete – grunden för många avtal

Dagens affärsavtal ingås inte endast i syfte att fördela risker. Tvärtom ökar betydelsen av ett fungerande samarbete mellan parter i långvariga avtalsrelationer. Det gäller att inte endast ”dra hemåt”, utan i stället måste man bete sig lojalt och skäligt.

#avtal, #affärsrelationer, #lojalitet

19.11.21 kl 15.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin