Österbottens sura jord - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Presentation

Österbottens sura jord

Österbotten är känt för sitt flacka landskap och bördiga jordbruksmarker men även för en dålig kvalitet på vattendragen med surt och metallrikt vatten. Detta beror till en stor del på jordmånen som på många ställen består av sur sulfatjord. Här presenteras Yrkeshögskolan Novias forskning om sura sulfatjordar i Österbotten med hjälp av de många bilder som tagits under tio års tid.

 

Se programmet här.

#miljöforskning, #sursulfatjord, #kalkbehandling

19.11.21 kl 12.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin