Östersjön - najs eller bajs? - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Presentation

Östersjön – najs eller bajs?

Östersjön mår dåligt, men det finns ljuspunkter. Östersjön är ett ungt hav med få växt- och djurarter. Vad innebär övergödningen, klimatförändringen och det att Östersjön sakta håller på att förvandlas till en sjö? Klimatförändringen sker snabbt på våra nordliga breddgrader och därför är det viktigt att jobba för vår framtida havsmiljö med stabila fiskpopulationer.

 

Se programmet här.

#salthalt, #värmebölja, #syrefriaområden

19.11.21 kl 16.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin