Intervju

INSTÄLLT: Pleppo, Alfred Backa och hiphop – byggstenar i finlandssvenskarnas identitet

Vad betyder populärkulturella fenomen som Pleppo, virala musikproduktioner à la Alfred Backa och inhemsk svenskspråkig hiphop för finlandssvenskarna? Vilken roll spelar rundradiobolaget YLE för den finlandssvenska populärkulturen? Vi hör om politiska och estetiska dimensioner av populärkulturen och hur den bidrar till att konstruera identiteter inom en minoritet.

 

Foto: Kim Ramstedt, fotograf Janne Rentola/SLS

#musikvetenskap, #populärkultur, #minorieteter

20.11.21 kl 14.30
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin