Samtal

Så funkar tid i barnlitteraturen

Den teknologiska utvecklingen ger oss en tidsuppfattning där allt ska bli snabbare, effektivare och mer produktivt. Samtidigt påminner klimatrapporterna oss om att vi omedelbart bör byta kurs. Ett samtal utifrån Linda Bondestams och Annika Luthers barn- och ungdomsböcker om konkurrerande sätt att förstå tid: oceanisk tid, tidsskugga, barnets tid, djurens tid, cirkulär tid, djuptid …

#litteraturvetenskap, #barnochungdomslitteratur, #tid

20.11.21 kl 12.30
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin