Paneldiskussion

Spela och lära: perspektiv på spelandets mångfald

Spelande är ett stort fritidsintresse bland barn och unga i dag, men spel har även en pedagogisk potential. I paneldiskussionen belyser vi spel och lärande ur olika synvinklar, från utveckling av pedagogiska spel till spel som ungdomskultur samt teamwork och kommunikation i e-sportskontext. Vi diskuterar spel som fenomen ur en forskningssynvinkel men även ur föräldra- och lärarperspektiv.

#spel, #pedagogik, #ungdomskultur, #lärande

19.11.21 kl 12.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin