Tillförlitliga makthavare eller korrupta skurkar? - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Presentation

Tillförlitliga makthavare eller korrupta skurkar?

Hur ser verkligheten ut i dagens Svenskfinland då det kommer till politiskt förtroende och uppfattningar om korruption? På vilket sätt skiljer sig Svenskfinland från landet i stort, vilka mönster hittar vi och vad kan tänkas förklara dem? Under denna dubbelpresentation diskuterar och analyserar vi nyckelresultat från två forskningsprojekt med närbesläktade teman inom det politiska fältet.

#politik, #förtroende, #svenskfinland, #korruption

19.11.21 kl 16.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin