Presentation

Ungdomar från riskgrupper som potentiella ledare

I forskning riktad mot ungdomar med invandrarbakgrund är tonvikten på negativa resultat framträdande. Presentationen lägger fram ett alternativt tillvägagångssätt utifrån ungdomarnas styrkor och erfarenheter och betraktar dem som en värdefull potential. Detta skulle delvis innebära att delar av ungdomarnas bakgrund behöver omdefinieras och omvandlas från begränsande till möjliggörande faktorer.

#riskgruppsungdomar, #ungasomledare #skola, #samhälle

20.11.21 kl 13.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin