Utlandsfinlandssvenskar vid valurnan - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Intervju

Utlandsfinlandssvenskar vid valurnan

Brevröstning och andra speciallösningar har gjort det enklare än någonsin förut att delta i val från utlandet. Svenskspråkiga är kraftigt överrepresenterade bland finländska utlandsmedborgare vilket gör frågan om deras politiska liv särskilt intressant ur ett finlandssvenskt perspektiv. Men hur flitiga väljare är egentligen finlandssvenskarna utomlands? Och vilken betydelse har deras röster?

#statskunskap, #val, #finlandssvenskar

20.11.21 kl 12.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin