Presentation

Vad gör språåtji i den österbottniska litteraturen?

2000-talets österbottniska litteratur är full av dialekt. Vad händer när författare som Peter Sandström, Robert Åsbacka eller Malin Slotte stoppar in dialekt i sina romaner och noveller? Hur kan dialekt användas i dikt? Och hur blir det för läsare från olika platser, när de ställs inför dialekt som omvandlats till skrift?

 

Foto: Julia Tidigs, fotograf Ronja Ruismäki/SLS

#litteraturvetenskap, #dialekt, #österbotten

20.11.21 kl 14.00
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin