Discussion

Är lätt språk verkligen så lätt?

Det finns närmare 30 000 personer som behöver texter och tal på lätt finlandssvenska. Camilla Lindholm och Carina Frondén undersöker hur lätt språk fungerar för dels äldre med demensproblem, dels personer som har olika typer av funktionsvariation. Tillsammans med Wivan Nygård-Fagerudd diskuterar de hur lätt språk ska se ut för att betjäna dem som behöver det.

 

Watch the programme on Youtube.

#språkvetenskap #lättspråk #svenska #finlandssvenska

PhD student Carina Frondén (University of Helsinki, Svenska litteratursällskapet i Finland), Professor Camilla Lindholm (University of Tampere)

17.11.23 at 13.30