Contact

Audience questions:

Contact the program organizers:

Producer Nina Edgren-Henrichson

nina.edgren-henrichson@sls.fi

Media requests:

Head of Communications Marika Mäklin

marika.maklin@sls.fi

Organizers:

The carnival is sponsored by:

The Swedish Cultural Foundation in Finland, Svensk-Österbottniska Samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Högskolestiftelsen i Österbotten and Gustaf Svanljungs stiftelse.

The carnival planning committee:

Charlotta Acquah, Research Coordinator, Åbo Akademi University

Nina Edgren-Henrichson, Producer, Society of Swedish Literature in Finland.

Lisbeth Fagerström, Vice-Chancellor, Professor of Nursing Science, Åbo Akademi University in Vaasa.

Sören Kock, Pro-Rector, Professor of Management and Organization, Hanken School of Economics and Business Administration

Merja Koskela, Professor of Applied Linguistics, University of Vaasa.

Minna Kullas, Business Coordinator, Hanken School of Economics.

Christer Kuvaja, Head of Research, Society of Swedish Literature in Finland.

Heidi Kuusniemi, Director, Digital Economy, University of Vaasa

Johanna Liinamaa, Head of Research, Novia University of Applied Sciences

Mats Lindfelt, Director of Research and Education, Åbo Akademi University.

Sirpa Loukiainen-Nygård, Senior RDI Specialist, Vaasa University of Applied Sciences.

Otto Långvik, Research Coordinator, Novia University of Applied Sciences

Erika Måtts, Coordinator, University of Helsinki/Faculty of Law

Marcus Norrgård, Professor of Law, University of Helsinki