Presentation

Bildning med bilderbok i gymnasiet

Hur hänger litteraturundervisning och bildning ihop? Vi diskuterar hur litteraturundervisningen kan spela en avgörande roll i brännande frågor om samtid och framtid. Vi utgår från en studie där gymnasiestuderande möter bilderboken Furan av Lisen Adbåge, en bok som väcker existentiella frågor om bland annat människans relation till naturen och om död och pånyttfödelse.

 

Watch the programme on Youtube.

#pedagogik #litteratur #bilderbok

Lecturer Heidi Höglund (Åbo Akademi University), PhD Student Katrina Åkerholm (Åbo Akademi University)

17.11.23 at 13.00