Discussion

Hur levde man i religionen under medeltiden?/ Miten uskoa elettiin keskiajalla?

Religionen genomsyrade människors liv under medeltiden. Hur tog det sig uttryck i människors samverkan med helgon, i deras förhållande till döden och till utövningen av religion i vardagen? Medeltidsforskarna Anna-Stina Hägglund och Jyrki Nissi samtalar med Wivan Nygård-Fagerudd.

 

Uskonto läpäisi ihmisten elämän keskiajalla. Miten tämä ilmeni ihmisten vuorovaikutuksessa pyhimysten kanssa, heidän suhteessaan kuolemaan ja uskonnon harjoittamisessaan jokapäiväisessä elämässä? Keskiajan tutkijat Anna-Stina Hägglund ja Jyrki Nissi keskustelevat Wivan Nygård-Fageruddin kanssa.

 

Listen to the podcast

#historia #helgon #pyhimykset #medeltiden #keskiaika

PhD Anna-Stina Hägglund (University of Tampere), PhD Jyrki Nissi (University of Tampere)

18.11.23 at 14.30