Panel discussion

Kan människa och natur samarbeta för att återställa den ekologiska balansen?

Den här paneldiskussionen fokuserar på biologisk mångfald och EU:s planerade direktiv för naturskydd. Hur ska vi människor organisera oss tillsammans med andra arter så vi gynnar både en välmående natur och välmående människor? Vilken sorts ledarskap behövs för att stärka den biologiska mångfalden och minska konflikterna som ofta uppstår då olika synsätt på hur naturen ska skötas krockar med varann?

 

Watch the programme on Youtube.

#ekologiskrestaurering #naturensrättigheter #biologiskmångfald

Maria Ehrnström-Fuentes (Hanken School of Economics), Jörgen Andersson (Savory Institute Nordic Hub), Tero Mustonen (Lumimuutos Osuuskunta), Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)

17.11.23 at 12.30