Presentation

Kan vi lita på AI?

Artificiell intelligens ger nya möjligheter men medför också utmaningar för våra samhällen. För att förstå vad AI egentligen innebär måste vi öka vår förståelse för hur etiskt pålitlig och hållbar AI fungerar. Finns det en klyfta mellan den tekniska utvecklingen inom AI och etiken inom exempelvis det beslutsfattande som sker med hjälp av AI? Hur kan man arbeta för en pålitlig AI?

 

Watch the programme on Youtube

#AI #tillit #beslutsfattande

Lecturer Dennis Biström (Arcada University of Applied Sciences, Åbo Akademi University)

17.11.23 at 14.20