Presentation

När AI blir konstnär och författare

Kan AI ersätta mänskligt kreativt skapande, och vad är konstens syfte i en värld där AI potentiellt kan ta över delar av skapandet? Hur påverkar användningen av AI författarens roll?

 

Watch the programme on Youtube.

#litteraturvetenskap #poesi #litteratur #AI #digitalisering

PhD student Hilda Forss (University of Helsinki, Society of Swedish Literature in Finland)

17.11.23 at 11.40