Discussion

Spetsforskning, vad är det?

Spetsforskarna representerar den högsta nivån inom sina vetenskapsområden: ämnen där det händer mycket och där resultaten har ett starkt samhälleligt genomslag. Kom med på en diskussion och ta del av hurdan forskning Åbo Akademis fyra spetsforskningsenheter bedriver, varför den är relevant för samhället, för hållbarhet inom olika områden, och vilken konkret nytta även du har av resultaten.

 

Samtalet modereras av Wivan Nygård-Fagerudd.

 

Watch the programme on Youtube.

#samhällsvetenskap #biovetenskap #naturvetenskap #socialvetenskap

Professor Jan Saarela (Åbo Akademi University), Vice-rector Reko Leino (Åbo Akademi University), Professor Kim Strandberg (Åbo Akademi University), Professor Ronald Österbacka (Åbo Akademi University)

17.11.23 at 12.00