Discussion

Utan seniorer stannar samhället

De äldres bidrag och engagemang i samhället, till exempel att rösta i val, sköta barnbarn eller ge någon annan stöd, får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Forskarna i det här projektet har som mål att bidra med nyanserad kunskap om de äldres samhällsengagemang sett ur ett brett perspektiv. Den informationen är viktig i debatten om att se de äldre som en resurs i vårt samhälle. Samtalet leds av Josefin Stolpe.

 

Listen to the podcast

#socialpolitik #äldre #samhällsdeltagande

Senior Lecturer Fredrica Nyqvist (Åbo Akademi University), PhD Student Emilia Häkkinen (Åbo Akademi University), Retired Headmaster Alice Lillas (Svenska pensionärsförbundet, region Österbotten r.f.)

17.11.23 at 11.30