Lecture

Varför bråkar vi om de österbottniska ortnamnen?

Det fanns fast bosättning i Österbotten under vikingatiden – eller? Vad händer när den vetenskapliga bilden av det förflutna inte längre överensstämmer med hur bilden av den egna identiteten är uppbyggd? Genom att fokusera på den här frågan undersöker historikern Andreas Granberg den kamp som Österbottens forntid har gett upphov till och där allt från runinskriptioner till österbottniska ortnamn har legat under lupp.

 

Listen to the podcast

#historia #ortnamn #identitet

PhD Andreas Granberg (Åbo Akademi University)

18.11.23 at 10.40