Discussion

Yritykset kriisissä! Miten sopeutua muuttuvassa maalimassa?

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva TKI-organisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin, tutkimustieto saadaan ohjattua yhä paremmin yritysten käyttöön, osaamisen kehittäminen vastaa tehokkaasti yritysten tarpeisiin ja että yritykset ovat tietoisia näistä mahdollisuuksista. VAMKin ja Novian Myrsky-hankkeen projektipäälliköt Kenneth Nordell ja Tanja Davidov keskustelevat aiheesta.

 

Listen to the podcast

#kriisi

Project Leader Tanja-Maria Davidov (Vaasa University of Applied Sciences ), Project Leader Kenneth Nordell (Novia University of Applied Sciences)

17.11.23 at 12.30