Luento

Företagsamma kvinnor i Vasa – en tillbakablick

Hur såg kvinnligt företagande och konsumtionskulturen ut i Finland under åren 1880–1920? Lär känna några kvinnor i Vasa som helt eller delvis försörjde sig genom företagsamhet av olika slag, främst inom mode- och textilbranschen. Forskarna studerar kvinnorna som aktörer, de strategier och praktiker som omgav deras verksamhet samt relationen till kunderna och det omkringliggande samhället.

 

Kuuntele podcastia

#historia #kvinnligföretagsamhet #konsumtion

FD Anna Sundelin (Åbo Akademi)

17.11.23 klo 14.00