Esitys

Hiilidioksidi talteen ja käyttöön – oikeudellisesti mahdollista?

Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö on paitsi tapa torjua ilmastomuutosta, myös iso taloudellinen mahdollisuus. Tällä hetkellä EU:n ympäristöä, ilmastoa ja energiaa koskeva lainsäädäntö on siiloutunutta, yksittäistä ongelmaa varten luotua.

 

Katso ohjelma Youtubesta.

#hiilenkiertotalous #teollisethiilinielut #arvoketjut

Yliopistonlehtori Tiina Paloniitty (Helsingin yliopisto)

17.11.23 klo 15.00