Palkintojakotilaisuus

Prisutdelning: Åbo Akademis kanslerpris

Högtidlig överräckning av årets kanslerpriser. Pristagarna har valts av en priskommitté på förslag av fakulteterna och bygger på forskningens kvalitet och genomslagskraft. Priserna överräcks av Carl G. Gahmberg, Åbo Akademis kansler.

 

Katso ohjelma Youtubesta.

#prisutdelning

17.11.23 klo 13.30