Keskustelu

Resursstarka barn – en metod för att stödja barnets kompetenser

Det finns en ny metod för hur personalen inom småbarnspedagogiken på ett systematiskt sätt kan stödja socialt utsatta barn och familjer. Projektet Resursstarka barn har utvecklat konkreta material som kan användas för att träna barns sociala och emotionella kompetenser. Materialen kan också användas för att stödja familjer. Materialen har utvecklats tillsammans med daghemspersonal och -barn. Välkommen att bekanta dig med resultatet!

 

Kuuntele podcastia

#småbarnspedagogik #socialakompetenser #emotionellakompetenser

Projektinjohtaja Lena Storbacka-Järvinen (Novia AMK), lehtori Susanne Davidsson (Novia AMK)

17.11.23 klo 10.30