Esitelmä

Toivottaako kuntoliikunta kaikki tervetulleiksi?

Voivatko kaikki tuntea itsensä yhdenvertaisesti kohdatuiksi kuntosaleilla ja liikuntaryhmissä? Liikkujat kertovat mm. kehon koon, iän ja terveyden tilan vaikuttavan mahdollisuuksiin osallistua ja viihtyä liikunnassa. Tule kuuntelemaan, tunnistatko omia liikuntakokemuksiasi muiden kokemuksista. Toivoa antava viesti on, että liikkujilla on monia keinoja haastaa liikunnan ulossulkevia käytäntöjä.

 

Katso ohjelma Youtubesta.

#liikunta #kehollisuus #eletty yhdenvertaisuus #liikunnanfilosofia

Väitöskirjatutkija Kaisa-Riitta Aho (Turun yliopisto)

17.11.23 klo 15.20